4 nhân tài được Gia Cát Lượng

Lúc sinh thời, Gia Cát Lượng chọn được 4 nhân tài và dốc lòng bồi dưỡng họ để trở thành người kế nhiệm ông. Tuy nhiên cuộc đời của 4 người này đều có kết cục không mấy tốt đẹp.

4 nhân tài được Gia Cát Lượng "chọn mặt gửi vàng" đều có kết cục bi thảm ra sao?

Gia Cát Lượng là nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc. Ông từng giữ chức Thừa tướng của nhà Thục Hán. Trong những năm cuối đời, ông lựa chọn và bồi dưỡng 4 nhân tài để kế nhiệm mình, giúp nhà Thục Hán hoàn thành mục tiêu thống nhất Trung Nguyên. Tưởng Uyển là một trong số đó.

Theo các sử liệu, Tưởng Uyển, tự Công Diễm, từng phụ trách công việc hỗ trợ hậu cần của quân đội nhà Thục Hán. Trước khi qua đời, Khổng Minh Gia Cát Lượng nói với Hậu chủ Lưu Thiện rằng nếu ông gặp chuyện bất chắc thì hãy giao phó cho Tưởng Uyển. Điều này cho thấy Gia Cát Lượng vô cùng tin tưởng và coi Tưởng Uyển là lựa chọn hàng đầu cho người kế nhiệm mình.

Sau khi Gia Cát Lượng chết, Tưởng Uyển từng bước lên nắm giữ những chức vụ quan trọng trong triều đình như: Thượng thư lệnh, Thứ sử Ích Châu, Đại tướng quân… Là người thông minh và có học vấn uyên thâm cũng như từng được Gia Cát Lượng bồi dưỡng, Tưởng Uyển thể hiện tài năng của mình và được các quan viên trong triều kính trọng. Ông qua đời năm 246 vì bệnh tật.

4 nhân tài được Gia Cát Lượng "chọn mặt gửi vàng" đều có kết cục bi thảm ra sao?

Sau khi Tưởng Uyển chết, nhân tài số 2 được Gia Cát Lượng bồi dưỡng và chỉ định là Phí Y, tự Văn Sĩ. Người này nổi tiếng có trí nhớ tốt và làm việc nhanh nhạy, chính xác. Phí Y giữ chức Đại tướng quân chấp chính trước khi đảm nhiệm cả chức vụ Thứ sử Ích Châu. Ông có Đổng Doãn làm phụ tá khiến công việc thuận lợi hơn.

Phí Y có lối sống giản dị, tính cách nhân hậu và không biết đề phòng những kẻ có ý đồ xấu. Chính vì vậy, vào năm 253, ông bị tướng Ngụy giả vờ đầu hàng là Quách Tuần đâm chết trong lễ mừng thọ năm 60 tuổi. Sau này, Quách Tuần bị thuộc hạ của Phí Y truy bắt và giết chết.

4 nhân tài được Gia Cát Lượng "chọn mặt gửi vàng" đều có kết cục bi thảm ra sao?

Đổng Doãn là người kế nhiệm thứ ba được Gia Cát Lượng lựa chọn. Khi còn sống, Gia Cát Lượng nhận xét nhân tài này là người công chính nghiêm minh, thông tuệ nhiều lĩnh vực và biết cách trọng dụng người có tài.

Thế nhưng, Đổng Doãn không may qua đời sớm. Ông mất năm 246 khi chưa có nhiều cơ hội phò tá Hậu chủ Lưu Thiện và lập được các công lao.

4 nhân tài được Gia Cát Lượng "chọn mặt gửi vàng" đều có kết cục bi thảm ra sao?

Người cuối cùng được Gia Cát Lượng bồi dưỡng làm người kế nhiệm là Khương Duy. Ông là một vị tướng nhiều lần dẫn binh tiến đánh quân đội nhà Tào Ngụy.

Khương Duy 3 lần dẫn quân Bắc phạt nhưng chỉ giành được một số thắng lợi nhỏ do Phí Y không ủng hộ các cuộc chinh phạt quy mô lớn. Do không được hậu thuẫn nên các cuộc Bắc phạt do Khương Duy chỉ huy sớm kết thúc.

Khi giữ chức Đại tướng quân, Khương Duy dẫn quân Bắc phạt nhưng bị quân Tào Ngụy đánh bại. Về sau, ông giả vờ đầu hàng nhưng kế hoạch nhanh chóng bị bại lộ nên bị kẻ địch giết chết.

Theo Kiến thức