13 câu nói đáng nhớ nhất của các bậc danh nhân lưu danh sử sách Việt Nam

Lịch sử nước ta từng xuất hiện nhiều anh hùng kiệt xuất. Các bậc danh nhân Việt Nam này để lại những câu nói lưu danh muôn đời, trở thành bài học cho hậu thế noi theo.

Trải qua hàng nghìn năm, lịch sử dân tộc Việt Namlịch sử của dựng nước và giữ nước. Dân tộc ta nhỏ bé nhưng tinh thần dân tộc ta ngoan cường, kiêu hùng và bất khuất. Đất nước ta dù không rộng lớn vạn lý, trường thành nhưng cha ông ta đã anh dũng, hiên ngang giữ lấy dải đất trọn vẹn cho con cháu ngàn đời sau sinh sống, an vui.

Trong dòng lịch sử đó, những câu nói của các tiền nhân như đúc kết cho tinh thần, ý chí và có lúc là khúc ca hào hùng, có lúc là khúc ca bi tráng của thời đại. Mời bạn cùng đọc qua và nghiền ngẫm về vận mệnh dân tộc Việt Nam qua 13 câu nói dưới đây do Hồ Sơ Danh Nhân chọn lọc.

1. “Nếu có một nữ tướng nha ta nữa, thì cửa Nhật Lệ không để lạnh” – Nữ tướng Tây Sơn Bùi Thị Xuân trong trận Trấn Ninh.

2. “Vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc!” – Đức Thánh Trần Hưng Đạo dặn dò Vua Trần trước lúc lâm chung.

13 câu nói đáng nhớ nhất của các bậc danh nhân lưu danh sử sách Việt Nam

3. “Ta là chúa Lam Sơn đây”Lê Lai hy sinh thân mình cứu Lê Thái Tổ thoát khỏi vòng vây của quân Minh được đời sau truyền tụng, gọi là Lê Lai cứu chúa.

4. “Ta cất quân đánh giặc, không phải là có lòng ham muốn phú quý, mà chính vì muốn để ngàn năm về sau, người đời biết ta không chịu làm tôi tớ cho bọn giặc tàn ngược” – Lê Thái Tổ Lê Lợi, người sáng lập triều Hậu Lê.

5. “Pháp luật là phép tắc chung của nhà nước, ta và các ngươi phải tuân theo” – Hoàng đế Lê Thánh Tông huấn thị các quan, quân nhà Lê Sơ.

6. “Chống tham nhũng như chống mối, phải từ nóc nhà chống xuống. Đám quan lại tham nhũng như bầy mối, càng to thì đục khoét càng dữ, không diệt trừ tận gốc thì nhà sập. Lúc đó bệ hạ và quần thần muốn đỡ cũng không đỡ nổi đâu” – Tả quân Lê Văn Duyệt, khai quốc công thần Triều Nguyễn, Tổng trấn Gia Định thành.

7. “Lòng trẫm yêu dân cũng như yêu con trẫm vậy, hiềm vì trăm họ ngu dại làm càn phải tội, trẫm lấy làm thương lắm. Từ rày về sau, tội gì cũng giảm nhẹ bớt đi” – Hoàng đế Lý Thánh Tông, một trong nhưng vị Hoàng đế có triều đại rực rỡ nhất lịch sử.

8. “Bây giờ nếu ta chỉ gắng lay lắt mà sống, sao bằng thung dung chết vì việc nghĩa” – Tổng đốc Nguyễn Tri Phương, người anh hùng giữ thành Gia Định, tiêu biểu cho khúc bi ca Đại Nam thế kỷ XIX.

13 câu nói đáng nhớ nhất của các bậc danh nhân lưu danh sử sách Việt Nam

9. “Đất nước phải để trên tất cả, bất kể họ là gì, miễn việc lớn làm nên, là [Trần Nguyên] Hãn này theo phò tá” – Trần Nguyên Hãn, tôn thất Nhà Trần và là Khai quốc công thần nhà Hậu Lê.

10. “Phá cường địch, báo hoàng ân” – Hoài văn hầu Trần Quốc Toản, người anh hùng thiếu niên tiêu biểu cho sức trẻ Đại Việt – Việt Nam trong sự nghiệp đánh đuổi ngoại xâm.

11. “Triều đình Huế không nhìn nhận chúng ta, nhưng chúng ta cứ bảo vệ Tổ quốc chúng ta” – Bình Tây đại nguyên soái Trương Định, tước hiệu nhân dân tôn phù cho Lãnh binh Trương Định.

13 câu nói đáng nhớ nhất của các bậc danh nhân lưu danh sử sách Việt Nam

12. “Tay dơ lấy nước mà rửa, nước dơ thì lấy máu mà rửa” – Vua Duy Tân, trong thời kỳ bi thương của Vương triều Nguyễn và dân tộc.

13. “Đánh cho để dài tóc,
Đánh cho để đen răng,
Đánh cho nó chích luân bất phản,
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn,
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng tri hữu chủ”
– Hoàng đế Quang Trung, đánh đuổi hơn 20 vạn quân Thanh xâm lược thế kỷ XVIII.